Dabing.cz Dabing.cz

Jak se dělá klip

Výropba reklamního spotu nebo klipu je náročný proces – přečtěte si, jak vypadá typický průběh práce od zadání přes přípravu, produkci a postprodukci až po odevzdání hotového díla.

1
 

Zadání a stanovení komunikačních cílů

Před tím, než se začne vymýšlet scénář či vizuální koncepce, je potřeba spolu s klientem stanovit, jaký je účel budoucího videa – tedy co má divákům sdělit, jak moc bude informativní nebo zda bude spíše působit na emoce diváka, zda cílové médium bude televizní vysílání, YouTube nebo zda klip poběží na obrazovce na recepci.

2
 

Příběh, tvorba scénáře

Když už víme, čeho chceme naším spotem dosáhnout, nastává čas přemýšlet nad tím, jak stanoveného cíle dosáhnout – a jak kreativní nápady sloučit s rozpočtem. Na konci této fáze budeme mít už jasnou představu, co se v našem videu bude dít, zda a kolik budeme potřebovat herců, zda budeme muset zajistit lokace či ateliéry, nebo jestli celé video vznikne digitálně v počítačích. Pokud má klient přání provést případné změny v zadání a celkové koncepci, toto je poslední chvíle, kdy se to dá provést bez velkých komplikací a často dramatického nárůstu nákladů.

3
 

Návrh grafické koncepce, předprodukce, casting

Nastává čas na přípravu výroby spotu – připravujeme detailní grafické návrhy, provádíme výběr herců (casting), zajišťujeme animátory – tak, aby v nejnáročnější a obvykle nejdražší části výroby bylo vše naplánováno a připraveno pro hladký průběh práce.

4
 

Produkce – natáčení

Konečně nastává chvíle, kdy začíná vznikat stopáž pro naše nové video – a práce probíhá tak hladce, jak jsme se připravili v předcházejících fázích. Výsledkem bude hotový hrubý materiál, připravený k postprodukci.

5
 

Postprodukce

V této fázi se z natočeného materiálu vyrobí finální podoba spotu. Videa je potřeba sestříhat, provést barevné korekce, doplnit případné speciální efekty a animace, připravit a nasadit zvukové stopy a hudbu, připravit a správně načasovat titulky – to vše tak, abychom dodrželi určenou délku spotu, udrželi vizuální a dějový rytmus…

6
 

Export a doručení videa

Na závěr je potřeba spot exportovat v potřebných formátech – pokud je klip určen třeba pro web nebo na YouTube, jde o banální úkon, zatímco u reklamní spotu do televize se jedná o složitější proces, protože video musí splňovat řadu specifických technických požadavků (které se navíc u jednotlivých TV stanic mohou lišit) – v takovém případě hovoříme o tzv. TV masteringu.

Poptejte naše služby

Uveďte prosíme co nejpodrobnější detaily Vaší poptávky

Člen skupiny CZECH MULTIMEDIA GROUP